අප ගැන

සීමාසහිත ව්‍යාපාර සංවර්ධන සමුපකාර සමිතිය වත්මන් ගරු සභාපති පියල් රාමවික්‍රම මැතිතුමාගේ උදාර සංකල්පයකට අනුව 2002 වසරේදී ‍‍ඓතිහාසික මුල්ලේරියාව පුරවරයේදී ගමන් ඇරඹූ වගයි...

  දැක්ම  

තම බල ප්‍රදේශය තුළ පිහිටි සෑම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයක් තුළ සිටින ව්‍යවසායකත්ව ගති ලක්ෂණ ඇති, හැකියාව වත්කම් ලෙස සිතන පුරවැසියන් සදහා ශාඛා සමිති පිහිටුවමින්, ඔවුන් තම ප්‍රාග්ධන හා කාරක ප්‍රාග්ධන අවශ්‍යතා සපුරාලමින්, සමුපකාර ගති ලක්ෂණ ඇති මනා ව්‍යවසායකත්වයක් ඇති කිරීම

  මෙහෙවර  

සියළුම ගණුදෙනු කරුවන් සදහා අපගේ දර්ශනයට අනුව වඩාත් කාර්යක්ෂම හා ඵලදායී සේවාවක් ලබා දීම


නෛතික තොරතුරු

ලියාපදිංචි අංකය - බප/සමු/ප්‍ර/05

ලියාපදිංචි දිනය - 2002-03-01

1972 අංක 05 දරණ සමුපකාර සමිති පනතින් හා බස්නාහිර පළාත් සභාවේ 1998 අංක 03 සමුපකාර සමිති ප්‍රඥප්තිය යටතේ නීතිමය ආවරණය ලබා ඇත.
 

වර්තමාන අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය

ගරු සභාපති දේශමානය සිංහ පියල් රාමවික්‍රම මහතා
සමිතියේ නිර්මාතෘ
ආරම්භයේ සිට මේ දක්වා ගරු සභාපති
මුළු දිවයිනටම සාමවිනිසුරු
විශ්‍රාමික පොලිස් නිළධාරි (රහස් තොරතුරු ඒකකය)
බස්නාහිර පළාත් කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකාරියේ අධ්‍යක්ෂ
මනුදම් අභිමානී, දේශ ශක්ති, ලංකා පුත්‍ර

 
ගරු ප්‍රධාන ලේකම්, ජනාධිපති සම්මානලාභී
ජේ. ඩී. ගාමිණි ජයවීර මහතා
සමිතියේ පුරෝගාමී සාමාජික
ආරම්භයේ සිට මේ දක්වා සමිතියේ ගරු ලේකම්
සාමදාන විනිශ්චයකාර (මුළු දිවයිනටම)
දේශ බන්ධු, විශ්ව කීර්ති, ලංකා පුත්‍ර
කළමණාකරණ උපදේශක
බස්නාහිර පළාත් සමුපකාර අමාත්‍යාංශයේ උපදේශක
බස්නාහිර පළාත් මාර්ගස්ථ මගී ප්‍රවාහන අධිකාරියේ අධ්‍යක්ෂ
කොළඹ දිස්ත්‍රික් සමුපකාර මණ්ඩලයේ සභාපති
ශ්‍රී ලංකා ජාතික සමුපකාර මණ්ඩලයේ අධ්‍යක්ෂ
 
ගරු උප සභාපති සිංහ ෂර්ලි ආරියරත්න මහතා
හිටපු අලෙවි කළමණාකරු - කොළොන්නාව විවිධ සේවා සමුපකාර සමිතිය
සාම විනිසුරු (මුළු දිවයිනටම)
ගොතටුව සිංහ සමාජයේ හිටපු සභාපති
ගරු අධ්‍යක්ෂක
සරත් ජයසිංහ
නාවික ගිනි නිවීම්/කාර්මික ආරක්ෂණ පරීක්ෂක
(කොළඹ නැව් තටාකාංගනය)
ගරු අධ්‍යක්ෂක
ශ්‍රී ලංකා ජනරංජන පී. චමිල වාගීස පෙරේරා මහතා
මුළු දිවයිනටම සාමවිනිසුරු
ගරු අධ්‍යක්ෂක
ජී. එච්. නිමල් චන්ද්‍රසිරි මහතා
සමිතියේ හිටපු උප සභාපති
හිටපු පරිපාලන නිලධාරී
මස්කෙළිය හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී එඩ්මන් විජේසූරිය මහතාගේ පෞද්ගලික ලේකම්
සී/ස ජෙෆර්සන්ස් සමාගමේ හිටපු කළමණාකරු
ගරු අධ්‍යක්ෂිකා
ශ්‍රියානි නවගමුව මහත්මිය
මුළු දිවයිනටම සාම විනිසුරු

 

සමිතිය ලබාගත් ජයග්‍රහණ

 • 2002 වර්ෂය තුළදී 80වන ජාත්‍යන්තර සමුපකාර දින සැමරුම් උළලේදී සමුපකාර රජත සම්මානයෙන් පිදුම් ලැබීම


   
 • 2003 වර්ෂය තුළදී 81වන ජාත්‍යන්තර සමුපකාර දින සැමරුම් උළලේදී සමුපකාර ස්වර්ණ සම්මානයෙන් පිදුම් ලැබීම
   
 • 2004 වර්ෂය තුළදී 82වන ජාත්‍යන්තර සමුපකාර දින සැමරුම් උළලේදී සමුපකාර ඇගයීම් සම්මානයෙන් පිදුම් ලැබීම

   
 • 2008 වර්ෂය තුළදී 2008.09.05 වන දින හම්බන්තොට ශ්‍රී ලංකා සිංගප්පූරු ප්‍රජා සත්කාර සේවා මධ්‍යස්ථානයේදී කම්කරු හා මිනිස් බල අමාත්‍ය ගරු අතාවුද සෙනෙවිරත්න මහතාගේ සුරතින් ඵලදායිතා සම්මානය ලබාගැනීම
   
 • 2008.10.20 වන දින බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේදී සමස්ත ලංකා ඵලදායිත‍ා කුසළතා සම්මානය සහ ඇගයීම් සහතිකය ගරු සභාපති පියල් රාමවික්‍රම මහතා සහ ගරු ලේකම් ගාමිණී ජයවීර මහතා විසින් ලබාගැනීම


   
 • මහනුවර ජනාධිපති මන්දිරයේදී ගරු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා අතින් සමුපකාර ප්‍රසාදිනී රන් සම්මානය ලබාගැනීම